4-daagse Masterclass-Ontwikkel lab Bestuursadviseur

Eerder uitgevoerd aanbod
Ambtenaren BedrijfsvoeringBestuur en Veiligheid

De 4-daagse masterclass ontwikkel lab bestuursadviseur is voor publieke professionals die hun impact op de publieke zaak willen vergroten. Doel is medewerkers die bestuursadviseur zijn of vanuit een andere functie regelmatig als bestuursadviseur optreden beter te equiperen voor het strategisch vervullen van deze rol.

Actiegerichte leermethode
De Masterclass biedt gelegenheid om te oefenen met wat u moeilijk vindt en is dus niet theoretisch. We leren u praktische vaardigheden aan en oefenen die aan de hand van uw eigen casuïstiek. U werkt tijdens de masterclass dan ook aan vraagstukken uit uw werkpraktijk. Hoe actueler en echter, hoe beter.

Digitale leeromgeving
U maakt gebruik van onze digitale leeromgeving. Daar vindt u het materiaal voor de modules en andere interessante inspiratiebronnen (filmpjes, podcasts, blogs, etc.). Bovendien heeftu via dat platform contact met de andere deelnemers. U krijgt een persoonlijk account voor het platform voor de duur van een jaar. Dat betekent dat u er ook na afloop van de laatste module nog toegang toe hebt.

Individuele begeleiding
Tijdens de masterclass begeleiden wordt uw persoonlijk leerproces begeleid op een manier die het beste bij u past.
Dat begint met de digitale intake en krijgt verder vorm via de digitale leeromgeving en intensief contact tijdens de sessies.

Coronaproof
Wanneer een fysieke uitvoering niet mogelijk is, worden de modules online uitgevoerd.

In samenwerking met

Opbouw van de Masterclass Ontwikkel Lab
We komen tijdens de masterclass Ontwikkel Lab vier keer bij elkaar. Tussen de sessies door gaat het leren door. U werkt zelf aan uw eigen ontwikkeldoelen en past het geleerde toe in uw eigen werkpraktijk.

De masterclass Ontwikkel Lab is als volgt opgebouwd:

Digitale Intake
We beginnen met een uitgebreide digitale intake, waarin we uw wensen en leerdoelen in kaart brengen. Wat moet u weten, kunnen en durven om uw impact te vergroten?

Module 1: Wie ben ik in het spel om de publieke zaak?
We komen met de groep bij elkaar om elkaar beter te leren kennen en om het onderling vertrouwen op te bouwen. We gaan elkaar immers nodig hebben om ook van elkaar te leren. Verder werken we aan spelkennis: hoe werkt het openbaar bestuur? Hoe zit het krachtenspel tussen politiek, bestuur, media en de buitenwereld in elkaar? Dat alles resulteert in uw eigen positiebepaling: wie ben ik nu in het spel om de publieke zaak, wat drijft mij?

Module 2 : Wie zijn de anderen in het spel om de publieke zaak?
In deze module gaan we ons zoveel mogelijk verplaatsen in de ander. Behalve uzelf, zijn er natuurlijk nog heel veel anderen betrokken bij het spel om de publieke zaak. Wie zijn de relevante spelers op uw dossier? Welke middelen hebben ze om de zaak te beïnvloeden? We gaan aan de slag met een aantal praktische instrumenten om scherper zicht te krijgen op dat speelveld. Verder staan we stil bij de verschillende stijlen die bestuurders kunnen hebben en hoe u daar effectief mee om kan gaan.

Module 3: Ik breid mijn toolbox verder uit
Goed adviseren vraagt om meer dan alleen inhoudelijke kennis. Oog voor de bredere context is minstens net zo belangrijk. Heeft u het politieke landschap goed in beeld? Wat zijn de raakvlakken van uw dossier met andere dossiers? Kunt u ook spreken met de mensen in de buitenwereld, van uitvoerders tot burgers, die met uw dossier te maken hebben? Heeft u de timing goed in de gaten? In deze module breidt u uw toolbox verder uit met instrumenten die u daarbij verder helpen.

Module 4  Vergroot je impact op de publieke zaak
In deze slotmodule komt alles samen. U benut alle kennis en vaardigheid die u heeft opgedaan en we gaan oefenen met een vraagstuk waar u in het echt mee bezig bent of bezig gaat. Samen onderzoeken we op welke manier u meer impact kan hebben op het vraagstuk waar u zich mee bezig houdt. Met de methodiek Wargame werkt u aan eigen casuïstiek. Alle ingrediënten komen aan bod die eerder de revue zijn gepasseerd.

Afsluiting met alle deelnemers en een slotpresentatie.

Tussendoor en na afloop gaat het leren en ontwikkelen door
Gedurende de masterclass én na afloop werkt u zelf - op de momenten waarop het u het beste uitkomt - door aan uw eigen ontwikkeldoelen. Daarin begeleiden wij u persoonlijk, maar dat doet u ook op basis van nadere literatuur en opdrachten die u tijdens de masterclass krijgt.

De kerndocent van deze masterclass Ontwikkel Lab is de heer Tonco Modderman. Hij heeft ruime ervaring in het trainen van professionals die werkzaam zijn in de publieke sector. Hij werkt met mensen en organisaties die het politiek bestuurlijke spel beter willen begrijpen en beheersen. Omdat ze er zelf in werken, of omdat hun organisatie of bedrijf er sterk door wordt beïnvloed.

Tonco Modderman
Tonco Modderman


Tonco Modderman is ruim tien jaar actief om publieke professionals te helpen te transformeren van toeschouwer naar speler in het spel om de publieke zaak. Hij gelooft dat de publieke zaak behoefte heeft aan stevige, gedreven ambtenaren, die staan voor hun vak en rol en die krachtige sparringpartners kunnen zijn voor hun (politiek) bestuurders. Die snappen hoe het politiek bestuurlijke spel wordt gespeeld en daar krachtig hun rol in spelen.