3-daagse Opleiding bestuurlijke aanpak ondermijning

Incompany
Ambtenaren BedrijfsvoeringBestuur en Veiligheid
12
Max. deelnemers
3
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

Deze opleiding is een maatwerk traject voor gemeenten. Bij voorkeur Incompany of in samenspel tussen gemeenten in hetzelfde 'basisteam'. Tijdens de opleiding komen urgentiebesef, besef van kwetsbaarheid gemeentelijke rol en het gereedschap om ondermijning aan te pakken uitgebreid aan de orde.

‘Samen leren en proberen’ draagt tijdens de opleiding interactief bij aan nieuwe concepten, inspiratie en een breed handelingsrepertoire. Innovatie en proactief eigenaarschap staan daarbij centraal.

De opleiding is bedoeld voor:
Beleidsmedewerkers, teamleiders, afdelingshoofden, projectmedewerkers
die de aanpak van ondermijning meer inhoud willen geven en inzicht willen krijgen in de mogelijkheden vanuit de gemeente door kennis en lokale praktijk te versterken en combineren.

Werken vanuit uw eigen vraagstuk/ opgave
Om focus te houden bij het verkrijgen en verwerken van de kennis uit de opleiding bieden wij u de mogelijkheid om tijdens en tussen de opleidingsdagen uw eigen vraagstuk/ plan in te brengen en te bespreken. Samen met het docentencorps en de overige deelnemers worden uw specifieke vragen behandeld, aan de hand van een concrete vraag/opgave uit uw eigen praktijk. Hierdoor werkt u nog gerichter aan de ontwikkeling van uw kennis, vaardigheden en competenties en realiseert u uw eigen plan van aanpak.

(Onder voorbehoud van i.v.m. actualiteiten/ eventuele wijzigingen)

Op basis van een intake gesprek en een ‘bestuurlijk dagdeel’ met VR (virtual reality), komen de verschillende gewenste (leer)vraagstukken aan bod. Op basis daarvan worden de verschillende dagdelen vormgegeven. Het voorgestelde plan van aanpak wordt met een bestuurlijke afspraak vastgelegd.

Programma:

Inleiding op ondermijnende criminaliteit
Verschijningsvormen ondermijnende criminaliteit (fenomenen), werkwijzen van criminele organisaties daarbij:

 • Drugs
 • Illegale arbeid
 • Mensenhandel
 • Illegale prostitutie
 • Witwasconstructies
 • Underground Banking

VR simulatie ondermijning beleven en ‘leren kijken’ i.c.m. Theory U
Signalen van mogelijke ondermijning/ Een effectieve aanpak in de praktijk

 • Generiek model voor aanpak/ stappen
 • Verschillende sporen: strafrecht/ bestuursrecht/ civielrechtelijk
 • Combinatie: opsporen/vervolgen, afpakken en preventie/weerbaarheid
 • Dadergericht en/of slachtoffergericht
 • Gebiedsgericht

- Bestuurlijke interventies
- Informatiepositie

 • Informatieanalyse & data lab
 • Informatiedeling & AVG

Samenwerking met partners

 • RIEC/LIEC: FIOD, belastingdienst, OM, Politie
 • Publiek-private samenwerking met o.a. notarissen, makelaars, …

Voorkomen van aanwas c.q. rol jeugd (sociaal maatschappelijke kant van ondermijning)

Best practices in de aanpak

 • Alleen u bepaalt wie u bent
 • Zoet, zuur, zout, bitter

Eigen casuïstiek bespreken

Casus: het maken van een eigen plan van aanpak.

VNG Connect Academie en Verbeterforum beschikken over een groot aantal ervaren docenten en adviseurs die eerder hun “sporen” hebben verdiend rondom het thema Ondermijning. 

VNG Connect Academie en Verbeterforum hebben een samenwerking bewerkstelligd met Avans Hogeschool Bestuur en Veiligheid voor de Minor Ondermijning.

Deze samenwerking biedt allerlei mogelijkheden voor het aantrekken van nieuw talent maar ook afstudeeropdrachten en onderzoek vanuit het Lectoraat Ondermijning.

Ondermijnende criminaliteit is een complex en in de maatschappij sterk verweven probleem. De ontwikkelingen binnen de criminaliteit gaan razendsnel en kenmerken zich door een groot aanpasbaar vermogen. Dat betekent dat de overheid constant in beweging moeten blijven om aan te sluiten bij wat er “buiten” gebeurt. Wat vroeger werkte, werkt nu misschien niet meer. Wat nu werkt, werkt morgen misschien niet meer.

Om goed aangesloten te blijven moeten alle partners nog meer samen gebruik maken van elkaars expertise, ervaring en positie (en functie). Ieder op haar eigen vakgebied, neemt men elkaar mee in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Het streven is niet om overal even goed in te worden, maar vooral om een goed beeld te hebben van elkaars mogelijkheden. Zo weet u van elkaar, elk vanuit het eigen vakgebied, welke signalen, fenomenen en gebeurtenissen interessant zijn voor de ander. Hierdoor leert u in gezamenlijkheid ondermijning criminaliteit te definiëren en hierop effectief te acteren.

Het kan daarbij verleidelijk zijn om met name te denken vanuit wat mag of moet, maar juist wanneer u in een complexe bestuurlijke context tot oplossingen wilt komen die voor de betrokken actoren werken en acceptabel zijn, is het van belang om ‘samen te leren en proberen’.

Met andere woorden: de uitdagingen waarvoor u in de praktijk staat om ondermijning aan te pakken kan niet alleen vanuit juridische, bestuursrechtelijke kennis. Wanneer u beschikt over diepere inzichten vanuit meerdere invalshoeken en het daarbij behorende brede handelingsrepertoire, kunt responsief en effectief opereren binnen de context waarin u werkt. Deze opleiding biedt u daartoe het gereedschap aan!

Ook interessant voor u