Nieuw

2-daagse Masterclass Appreciative Inquiry

Utrecht Ambtenaren Bedrijfsvoering
15
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 1225,-
Investering

Appreciative Inquiry omvat een zijnswijze, een communicatievorm en een beproefde verandermethode die het potentieel van mensen en organisaties ontdekt, bekrachtigt en omzet in constructieve actie. Appreciative Inquiry is een handelingspraktijk die zich onderscheidt van de klassieke, probleemgerichte veranderaanpak door aandacht te geven aan wat goed gaat en door verder te ontwikkelen vanuit de rijkheid aan mogelijkheden.

De richting waarin mensen en organisaties zich ontwikkelen wordt bepaald door de vragen die men elkaar stelt. Als je jezelf afvraagt: ‘Waarom gaat de samenwerking in project Y zo stroef? En wat doen we daaraan?’ dan ontdek je andere dingen dan met de vraag: ‘Wanneer waren we op ons best? En hoe maken we daar meer van?’ Het zogenoemde waarderend onderzoeken geeft aandacht aan waar de energie het beste stroomt.

Deze masterclass biedt een actuele bloemlezing en praktische toepassing van het beste dat Appreciative Inquiry te bieden heeft; een ‘next level’ voor managers, professionals en teams die vanuit kracht en waardering meer zinvolle samenwerking en positieve impact willen bewerkstelligen; en dit alles minstens ‘energieneutraal’.

Deze 2-daagse masterclass is gebaseerd op de ontwikkelbehoeften van de deelnemers en bevat de volgende onderdelen:

  • Fundamenten: essenties, toepassingsmogelijkheden, onderliggende principes en praktijkvoorbeelden
  • Taal als ‘tool’: omdenken (‘green speak’), de kunst van (de juiste) vragen stellen, vier niveaus van luisteren, dialoogvoering
  • Mogelijke contexten: verandermethoden, complexiteit in organisatie, overleven en floreren, waardensystemen, generativiteit en emergentie, ‘art of hosting’, machtsverhoudingen, sociaal constructivisme, inner development goals
  • Praktijk: oefeningen, ervaringsleren, reflectie, ‘huiswerk’ en persoonlijk consult
  • Bronnen, verwijzingen, naslag en nazorg

 

Cees Hoogendijk staat borg voor innhoudelijke kwaliteit van het programma, het geven van feedback (feedforward) op de casussen, het (her)formuleren van leervragen en verdere inhoudelijke begeleiding.

Als senior Thinking Partner en breed geschoolde AI Practitioner is Cees de ideale ‘master’ en sparringpartner in het (be)oefenen van bekrachtigende veranderpraktijken. 

Lees meer over Cees Hoogendijk op Linkedin of lees dit artikel.