2-daagse Basiscursus Strategisch Risicomanagement & Scenario denken

Online Ambtenaren Bedrijfsvoering
15
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
Online
Locatie
€ 1225,-
Investering

Er gaat veel goed bij de overheid. Maar helaas kan het ook mis gaan en wordt door een systeemfout of menselijk handelen, het leven van burgers ernstig geraakt. Denk aan de misstanden bij de kinderopvangtoeslag. Ook in gemeenten kan het ernstig misgaan. Van kostenoverschrijdingen op grote projecten tot failliete jeugdhulporganisaties, het raakt inwoners. 

Wanneer de beleidsdoelen van het gemeentebestuur niet of onvoldoende worden verwezenlijkt, komt de publieke waarde in de knel. Burgers krijgen onvoldoende waar voor hun belastinggeld. Gestructureerd en integraal werken met risicomanagement kan maatschappelijke debacles voorkomen.

Het strategische risicoprofiel van gemeenten is behoorlijk dynamisch; Corona, sociaal domein, verbonden partijen, rechtmatigheid, GREX en de BIO. Dit raakt gemeenten in hun mogelijkheden, hun risicobereidheid en brengt ze in de gevarenzone.

Tijdens de 2-daagse leert u stap voor stap wat risicomanagement is en hoe u risicomanagement daadwerkelijk op de kaart zet binnen uw gemeente.

De meeste gemeenten hebben financieel risicomanagement op orde maar ontbreekt de integratie met rechtmatigheid, informatiebeveiliging en politieke besluitvorming.  U leert de deelgebieden aan elkaar te verbinden waardoor risicomanagement echt gaat leven binnen uw gemeente. 

Dit alles door een juiste balans tussen de systeembenadering en de menselijke maat, met oog voor de maatschappelijke effecten.

 

Coronaproof: wanneer een fysieke uitvoering niet mogelijk is wordt de 2-daagse online uitgevoerd.

De docenten Chris Ravensbergen en Robert ’t Hart beschikken beiden over een jarenlange praktijkervaring risicomanagement binnen gemeenten. Zij kennen de risicocultuur en het risicoprofiel van gemeenten als geen ander en kunnen daardoor veel voorbeelden uit de praktijk noemen.

 
 
Chris Ravensbergen
Chris Ravensbergen


Chris Ravensbergen is directeur van VNG Risicobeheer. Hij studeerde Management van Verandering aan de Erasmus Universiteit. Vervolgens Verzekeringskunde en Enterprise Risk Management aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet nu promotieonderzoek naar het (doelmatig) afdekken van brandrisico’s van gemeentelijk vastgoed aan de TU Delft/Universiteit van Twente. Eerder werkte Chris bij de gemeente Westland en het CBS. Chris past vanuit VNG Risicobeheer het kritisch denken over risicomanagement regelmatig toe bij en samen met gemeenten.

Robert 't Hart
Robert 't Hart


Robert ’t Hart is naast freelance docent Governance en Leadership aan het Zijlstra Center for Public Control freelance docent Risicomanagement verbonden aan de Rijksacademie voor Financiën Economie en Bedrijfsvoering en VNG Connect Academie. Hij studeerde Nederlands Recht, Governance aan de Universiteit van Amsterdam. Robert is directeur/eigenaar van Naris en heeft een jarenlange praktijkervaring risicomanagement binnen gemeenten waardoor hij de risicocultuur en het risicoprofiel van gemeenten als geen ander kent.

Tijdens de 1e dag staat Integraal risicomanagement (Robert ’t Hart) centraal

  • Basisbegrippen risico’s en risicomanagement
  • De stappen van een goede risicoanalyse
  • Organisatie inrichting; wie doet nu wat?
  • Risico-perceptie & houding en gedrag
  • Volwassenheidsmodel risicomanagement

Tijdens de 2e dag staat Balans tussen systeembenadering en de menselijke maat (Chris Ravensbergen) centraal

  • Risicomanagement in een bestuurlijke politieke omgeving
  • Valkuilen besluitvorming & waarheidscrisis
  • Handvatten om politieke besluitvormers en de uitvoerende organisatie met elkaar te verbinden
  • Beginselen van scenario-denken en de noodzakelijke stappen
  • Ontwikkel een scenario voor uw eigen gemeente

Ook interessant voor u

Tip!