Nieuw

Webinar Leerlingenvervoer: het gesprek met ouders en leerlingen (de reële verwachting van leerlingenvervoer)

Ambtenaren Sociaal domein
1000
Max. deelnemers
0.5
Aantal dagen
Kosteloos
Investering

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer. Gemeenten contracteren vervoerders voor het bus- en taxivervoer. Daarnaast zijn meerdere vormen van leerlingenvervoer voorhanden. Het leerlingenvervoer vraagt continue aandacht om de ruim 70.000 kinderen op tijd naar school te brengen. Door de huidige situatie met bijvoorbeeld het chauffeurstekort is inzicht in het eigen gemeentelijke leerlingenbeleid meer dan nodig. 

Ter ondersteuning van gemeenten organiseert de VNG 3 webinars met concrete voorbeelden, handvatten en richtlijnen. Onderwerpen zijn:

  • Het gesprek met ouders, leerlingen, scholen en vervoerder - reële verwachtingen scheppen m.b.t. het beschikbaar stellen van leerlingenvervoer - medio november 2023
  • Het contractbeheer en het aanbestedingstraject - hoe wordt het contractbeheer ingericht met het aanbestedingsproces en het periodieke overleg met vervoerders en scholen- medio januari 2024
  • Leerlingenvervoer nieuwe schooljaar - Jaarlijks terugkerend webinar om door te nemen wat gemeenten kunnen doen zodat bij het begin van het nieuwe schooljaar een zo goed mogelijke start plaatsvindt - medio maart/april 2024

Op 29 november 2023 start de eerste webinar: Leerlingenvervoer: het gesprek met ouders en leerlingen (de reële verwachting van leerlingenvervoer).
Tijdens deze webinar (van 10.00 - 11.00 uur) gaan we in op de informatievoorziening naar ouders en leerlingen over de verschillende vormen van leerlingenvervoer, het creëren van reële verwachtingen m.b.t. de beschikbaarheid van het leerlingenvervoer, hoe klachten ingediend kunnen worden en hoe het leerlingenvervoer passend blijft. Met een presentatie vol concrete voorbeelden van andere gemeenten en een vervoerder worden deelnemers geïnspireerd hoe zij samen met ouders en leerlingen de beste vervoersoplossing kunnen vinden en hoe de relatie met de vervoerder goed blijft.

Meer informatie over leerlingenvervoer vindt u op de site van vng.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur  Welkom en toelichting op programma
10.05 uur  Wettelijk kader Leerlingenvervoer
10.15 uur  Gesprek tussen gemeenten, ouders, leerlingen en scholen
10.35 uur  Benodigde informatie voor vervoerders voor planning van leerlingenvervoer
11.00 uur  Afsluiting

Tijdens dit webinar zijn de volgende spekers aan het woord:

  • Linda Hazenkamp, senior juridisch adviseur VNG, vertelt over de wettelijke grondslag van het leerlingenvervoer welke vertaald wordt in de VNG modelverordening Leerlingenvervoer.
  • Carolien Aalders, trainer en adviseur Leerlingenvervoer, vertelt hoe de gemeente met ouders, leerlingen en scholen het gesprek voert voor het zoeken naar de juiste vervoersoplossing op de korte en langere termijn. 
  • Edwin de Bruin, bestuurslid van KNV, vertelt vanuit de vervoerder wat zij van gemeenten nodig hebben en hoe dit verwerkt wordt.

Deze webinar is geschikt voor:

  • gemeentelijke consulenten Leerlingenvervoer
  • gemeentelijke beleidsadviseurs Leerlingenvervoer/doelgroepenvervoer
  • gemeentelijke inkoop medewerkers

Ook interessant voor u

Nieuw