Nieuw

Webinar Leerlingenvervoer: Aanbesteding en Contractbeheer

Ambtenaren Sociaal domein
1000
Max. deelnemers
0.5
Aantal dagen
Kosteloos
Investering

Het tweede webinar Leerlingenvervoer staat in het teken van aanbesteding en contractbeheer (accountmanagement). Elke gemeente contracteert een vervoerder voor het leerlingenvervoer, eventueel in combinatie met ander doelgroepenvervoer. De gemeente moet rekening houden met Europese aanbestedingsregels en op tijd beginnen. In dit proces is de samenwerking tussen beleid en contractbeheer belangrijk. Beleid zorgt voor input voor de aanbesteding. De uitkomst van de aanbesteding is nodig voor het contactbeheer.

Daar blijft het niet bij. Regelmatig contact met de vervoerder voorkomt verrassingen zowel voor gemeenten als voor vervoerders. De relatie tussen de gemeente en de vervoerder is belangrijk voor goede afstemming over wat nodig is voor passend leerlingenvervoer in jouw gemeente.

Meer informatie over leerlingenvervoer vindt u op de site van vng.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00  - 10:05 uur Welkom en toelichting op programma door Bert Roes
10:05 – 10:30 uur  Ronald Derks, Adviseur contractbeheer doelgroepvervoer, vertelt over de stappen van de aanbesteding van leerlingenvervoer icm het andere doelgroepenvervoer. Hoe zorg je voor de interne afstemming? Hoe zorg je voor een uitvoerbaar bestek voor vervoerders?
10:30  - 10:55 uur  Esther Vaessen, Contractmanager Vervoersorganisatie AVAN, vertelt hoe het contractmanagent binnen de gemeente ingericht wordt voor een goede afstemming met de vervoerders tijdens de periode van het bestek.
11.00 uur   Afsluiting

         

          

          

                      

Esther Vaessen en Ronald Derks nemen je tijdens dit Webinar mee in het tijdspad van aanbesteding en hoe je het contractbeheer kan inrichten. Daarnaast verwijzen zij jullie naar interessante websites en ondersteuningstrajecten.

Ook interessant voor u