Strategische Personeelsplanning; een praktische handreiking

Ambtenaren Bedrijfsvoering
10
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 675,-
Investering

Steeds meer gemeenten zijn bezig om de HRM functie meer strategisch in te vullen. Belangrijk onderdeel hierin vormt de strategische dialoog rondom de personeelsplanning nu en in de toekomst. Er vinden grote veranderingen plaats in de sector en veranderingen voltrekken zich in een steeds  sneller tempo. Hoe zorgt u tijdig voor de juiste competenties? Hoe zorgt u dat u voor al die veranderingen goed bent toegerust? De uitdaging voor HRM is hoe zij de organisatie hierin kan ondersteunen. Dat vraagt andere vaardigheden van de P&O afdeling. Daarnaast wordt de arbeidsmarkt steeds krapper; even snel werven is er dus niet meer bij.  Ook dat vraagt een andere kijk op de strategische HRM functie binnen gemeenten.

Deze workshop geeft in korte tijd inzicht in de ontwikkeling van HRM en welke plek een strategische personeelsplanning binnen de P&C-cyclus inneemt.

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Introductie
  • De ontwikkeling van HRM
  • Van formatieplan naar formatieplanning
  • Strategische personeelsplanning binnen de P&C cyclus
  • Praktische toepassing van instrumenten voor SPP

De workshop voorziet in interactieve elementen en praktische oefeningen. Ook wordt aandacht gegeven aan de uitwisseling van ervaringen.