VNG dialoog in coronatijd

09 jul. 2020

Donderdagmiddag, 4 uur. Dat was de afgelopen weken hét tijdstip om de VNG Dialoog in coronatijd te volgen. Met interessante gasten en gesprekken over de economische gevolgen van de coronacrisis, het effect op de gemeentefinanciën of de gevolgen voor kwetsbare groepen. Elke donderdagmiddag kwam een actueel thema aan bod waarover verschillende experts en medewerkers en/of bestuurders uit het gemeentelijke veld in gesprek gingen. Deelnemers konden live hun vragen inbrengen.

Gemist? Kijk de uitzendingen hier terug en kijk met welke opleidingen je je verder kan verdiepen in deze onderwerpen.

VNG Dialoog Scenarioplanning

Onze opleidingen:

Training scenarioplanning
Masterclass Bestuursadviseur in ene sterk veranderde omgeving
Masterclass Innoveren bij de overheid 

VNG Dialoog Openbare ruimte (update)

Onze opleiding:
Masterclass Innoveren bij de overheid


VNG Dialoog Gemeentefinanciën en Gespreksagenda transitiefase

 

Onze opleiding:
Basiscursus financiën voor wethouders 


VNG Dialoog Economische gevolgen

Onze opleidingen:
Succesmanagement voor bestuurders en directieleden  
Basiscursus financiën voor wethouders


VNG Dialoog Kwetsbare groepen