Ontwikkelplannen 2021

2021 is het jaar om ontwikkelplannen te maken

Als geen ander weten we hoe complex de inhoud van beleid, wet- en regelgeving kan zijn. Met onze opleidingen sluiten we daarom aan op de doelstellingen van de VNG en zetten de inhoud om tot heldere en praktische evenementen en bijeenkomsten. Op de website van de VNG vindt u de VNG Agenda en Begroting 2021. In de verenigingsstrategie zijn opgaven uitgewerkt in vijf inhoudelijke thema’s: de informatiesamenleving, de gemeentelijke uitvoering, het fysieke domein, de inclusieve samenleving en het democratisch besturen. Hieronder leest u wat de belangrijkste opgaven binnen deze thema’s zijn en welke opleidingen en congressen van VNG Connect hierbij aansluiten.

Op de website van de VNG vindt u de VNG Agenda en Begroting 2021. In de verenigingsstrategie zijn opgaven uitgewerkt in vijf inhoudelijke thema’s: de informatiesamenleving, de gemeentelijke uitvoering, het fysieke domein, de inclusieve samenleving en het democratisch besturen. Hieronder leest u wat de belangrijkste opgaven binnen deze thema’s zijn en welke opleidingen en congressen van VNG Connect hierbij aansluiten.

> Informatiesamenleving

Prioriteiten 2021

 • Gemeentelijke praktijk richtinggevend en agenderend voor digitale overheden
 • Datamogelijkheden zijn ook vertrekpunt van beleid
 • Democratische afweging inzet, beveiliging en regulering technologie en data

Opleidingen

Congressen

 • RPO Journaal | 1 juli


> Gemeentelijke uitvoering

Prioriteiten 2021

 • GGU een gedragen, effectief en efficiënt instrument om gemeenten te ontzorgen
 • Gemeenten hebben hun personele organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde

Opleidingen en congressen


> Fysieke opgaven

Prioriteiten 2021

 • Gemeenten uitgerust voor integrale aanpak kwaliteitsverbetering leefomgeving
 • Forse slagen in duurzaamheidstransities en circulaire economie
 • Sturende gemeenten in woningbouw- en bereikbaarheidsopgave
 • Gemeenten werken regionaal samen aan duurzame economie
 • Strategische kennispositie gemeenten

Opleidingen en congressen


> Inclusieve samenleving

Prioriteiten 2021

 • Helder zicht op preventie-inzet in sociaal domein
 • Financieel en inhoudelijk grip op sociaal domein
 • Democratisch draagvlak voor juiste voorzieningen op juiste plek

Opleidingen

Congressen

 • ZonMw hybride themabijeenkomsten Inclusieve samenleving |  22 april, 27 mei en 24 juni (meer info volgt)
 • Voor de Jeugd Dag | 27 september


> Democratisch besturen

Prioriteiten 2021

 • Gemeenten vullen hun taken in met de juiste interbestuurlijke, financiële en democratische randvoorwaarden
 • Gemeenten hebben eigen visie op openbare orde en veiligheid geïmplementeerd
 • Gemeenten borgen blijvend de juridische expertise
 • Regionale schakelpunten ondersteunen gemeenten bij kennis voor beleid en uitvoering

Opleidingen

Congressen

 • Raad op Zaterdag | 22 mei
 • VNG Juridische 2-daagse (online) | 8 en 9 november (meer info volgt)


  > Actieve ledenorganisatie

  Prioriteiten 2021

  • Een daadkrachtige, levendige vereniging als thuis voor alle leden
  • De VNG is binnen en buiten Nederland een herkenbaar netwerk van netwerken
  • Lokale praktijk richtinggevend voor basisinzet van de VNG

  Opleidingen en congressen

  • VNG Jaarcongres (online) | 16 juni (meer info volgt)