Leerreis Omgevingswet - ‘Met een koffer vol kennis en inspiratie weer naar huis’

05 feb. 2019

Carolien Drupsteen, programmamanager Omgevingswet in Amersfoort, gaf zich op voor de leerreis Omgevingswet. We vroegen naar haar bevindingen tot nu. Voldoet de opleiding aan haar verwachtingen? En kan ze er al wat mee in haar werk?


Waarom boekte je deze leerreis?  
‘Vorig jaar oktober ben ik gestart als programmamanager Omgevingswet. Ik wilde heel graag meer zicht krijgen op wat er allemaal bij komt kijken. Deze leerreis gaat in op álle aspecten en is ook nog eens gericht op programmamanagers. Juist omdat de leergang de volle breedte beslaat was het voor mij interessant; van DSO en klantreis tot participatie en anders werken: alles komt aan bod.’

Hoe ziet het programma eruit?
Een mooie mix van theorie, presentaties en zelf actief aan de slag gaan. Heel gevarieerd en met erg goede sprekers.’

Veel huiswerk?
Haha, daar was ik aanvankelijk wel bang voor! Maar dat viel uiteindelijk heel erg mee. Het is fijn dat de sessies steeds één keer per maand plaatsvinden. Dan heb je ruim de tijd voor het huiswerk. En in de tussenliggende periode kun je actief aan de slag met wat er in de sessies langs is gekomen. Dat vond ik zelf heel prettig.’

Wat zijn je ervaringen tot nu toe?
‘Het is fijn om het complete verhaal te horen, tegelijkertijd is het contact met gelijkgestemden heel prettig en nuttig. Je leert veel van elkaar en komt sommigen weer tegen in G40-verband. Dat heeft zeker toegevoegde waarde.’

Waar heb je tot nu toe het meeste aan gehad?
‘Aan het onderdeel participatie. Tijdens deze sessie vertelde een spreker dat zijn gemeente vooraf actief de buurt intrekt om informatie op te halen over wensen voor het omgevingsplan. Dus, hoe kijken inwoners er tegenaan, willen ze veel of weinig regels, wat verwachten ze ervan, wat betekent het voor hen? Die gemeente organiseert inloopmomenten waarop ze het gesprek aangaan met inwoners. Ik vond dat heel inspirerend. Wij organiseren natuurlijk ook dergelijke activiteiten, maar nog niet in een zo vroeg stadium over een bestemmingsplan. Interessant dus!

Over welk onderwerp wil je meer weten?
De laatste sessie gaat over DSO, daar wil ik graag meer over weten want daar heb ik nog geen goed beeld bij. Ik moet het echt een keer zien, hoe het in de praktijk werkt: met één druk op de knop alle relevante informatie bij elkaar.’

Wat zie jij zelf als grootste uitdaging van de Omgevingswet?
Ik ben van huis uit vrij optimistisch, maar integraal werken is volgens mij wel een uitdaging. Hoe gaan we dat handen en voeten geven? Ik denk dan met name aan de samenwerking met provincie, ketenpartners, waterschap etc. Wie betrek je er wanneer bij en hoe kom je tot keuzen en prioriteiten? Er is natuurlijk al overleg maar ik denk dat het een tandje intensiever en sneller moet.’

Is de leergang een aanrader voor programmanagers Omgevingswet?
‘Zeker! De leergang sluit heel erg aan op de praktijk, is nuttig, verdiepend op thema’s en vooral het onderling uitwisselen van ervaringen is heel leerzaam. Na deze leerreis ga je met een koffer vol inspiratie, kennis en contacten weer naar huis!’ 

Wilt u ook meedoen met de Interbestuurlijke leerreis? Op 12 maart starten we met een nieuwe groep. Klik hier voor meer informatie.