Leerplatform voor raadsleden

26 jun. 2018

Als raadslid kun je online meer leren over je rol, taken en de instrumenten die je kan inzetten op het Leerplatform voor raadsleden. Op het Leerplatform zijn naast de e-learning module over Rollen & Instrumenten, ook modules over inhoudelijke onderwerpen te vinden. Het Leerplatform voor raadsleden is ontwikkeld door de VNG Academie in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG, in samenwerking met de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

De ervaring is dat raadsleden weinig tijd hebben en over weinig budget beschikken om te leren en verder te professionaliseren. Met het leerplatform is er nu een digitale omgeving waar alle raadsleden in Nederland, ongeacht politieke kleur en onafhankelijk van tijd en plek, kosteloos kunnen leren. Een platform waar raadsleden op een interactieve manier van de eigen computer of tablet verdiepende kennis kunnen opdoen die voor hun raadswerk van belang is.

Het leerplatform voor raadsleden biedt e-learning modules over Financiën, Burger- en Overheidsparticipatie, Regionale Samenwerking, Rollen & Instrumenten, Omgevingswet, Sociaal domein en Veiligheid. De modules op het Leerplatform zijn inmiddels bijna 7.000 keer bezocht en zijn te bekijken via www.leerplatformraadsleden.nl.